Is biologisch eten beter voor het milieu?

Biologisch eten is in opkomst. Je ziet het steeds vaker in de supermarkt en ook in het nieuws wordt er regelmatig over geschreven*. Vaak wordt gezegd dat biologisch eten beter voor het milieu is. Maar is dit ook echt zo? We zochten het op en vertellen je er in dit artikel meer over.  

Is biologisch eten milieuvriendelijker?

Volgens dit artikel van het Voedingscentrum is biologische landbouw in vergelijking met reguliere landbouw milieuvriendelijker. Producten met een biolabel vertonen meestal lagere of zelfs geen resten van bestrijdingsmiddelen en maken minder gebruik van stikstof en fosfor in de vorm van kunstmest. Hierdoor wordt bodemverzuring verminderd en is er minder vervuiling van waterbronnen. Met als gevolg een verbeterde kwaliteit van de bodem en bevordering van de biodiversiteit. Ook in dit artikel van Milieu Centraal is te vinden dat biologische landbouw minder schadelijk is dan de gangbare landbouw. 

Soms hogere uitstoot van ammoniak 

Er wordt wel geschreven dat de uitstoot van ammoniak hoger kan zijn bij varkens en pluimvee van biologische veeteelt. Ammoniak kan schadelijk zijn bij het inademen van veel en hoge concentraties. Je kunt dan irritatie aan de ogen en luchtwegen krijgen. Ammoniak kan ook fijnstof vormen als het met andere deeltjes in de lucht reageert. Bij mensen kunnen hoge concentraties fijnstof leiden tot problemen met de luchtwegen. Ammoniak uit dierlijke mest draagt bovendien bij tot stikstofdepositie. Dit betekent dat de ammoniak uit de lucht uiteindelijk weer op de grond terechtkomt en vermesting van de bodem veroorzaakt. Er is dan een overmaat aan voedingsstoffen die planten niet allemaal op kunnen nemen. De overtollige stoffen komen vervolgens in het grondwater, oppervlaktewater en bodemwater terecht. Vermesting van de bodem kan daardoor leiden tot verstoring van ecologische processen en natuurlijke kringlopen. 

Bij akkerbouw of veeteelt in open veld meer risico op mineralen in het milieu 

Ook is er te lezen dat bij biologische akkerbouw of veeteelt in een open veld is het risico op mineralen die in het milieu terechtkomen hoger. Als de concentratie van mineralen in grond- en oppervlaktewater toenemen, dan draagt dit bij aan de verzuring van water en bodem. Dit proces wordt ook wel eutrofiëring genoemd. Door vermesting van het oppervlaktewater is in de afgelopen tientallen jaren de algen- en kroosgroei toegenomen. Dit heeft verschillende nadelen als gevolg, waaronder het belemmeren van lichtinval in het water. Afgestorven kroos zorgt bovendien voor een lagere zuurstofconcentratie in het water, waardoor allerlei plant- en diersoorten verdwijnen. 

Conclusie: biologisch eten is waarschijnlijk beter voor het milieu 

Biologische landbouw heeft net als reguliere landbouw gevolgen voor het milieu. In vergelijking met reguliere landbouw kan het risico op mineralen in het milieu bij akkerbouw of veeteelt in open veld groter zijn. Ook kan de uitstoot van ammoniak hoger zijn, maar er zitten ook veel voordelen aan biologisch voedsel voor het milieu. Er worden geen of nauwelijks bestrijdingsmiddelen gebruikt en dat zorgt weer voor een betere bodemkwaliteit. Het hogere risico op mineralen in het milieu en een eventueel hogere uitstoot van ammoniak weegt daar waarschijnlijk niet tegenop. 

*Bijvoorbeeld in deze artikelen van RTL nieuws en de NOS. Zelf schreven we recentelijk nog een artikel over de biologische maaltijdbox Ekomenu.


Meer vergelijkbare berichten