Wat is duurzaamheid?

Het komt er in het kort op neer dat duurzaamheid gaat over evenwicht tussen milieu, mens en economie. Door dit evenwicht raakt de aarde niet uitgeput.  

Deze website gaat over duurzaamheid. Over duurzaam wonen, duurzame voeding, duurzaam reizen en méér. Hierboven kon je al lezen wat er bedoeld wordt met duurzaamheid. Toch is er meer over duurzaamheid te vertellen dan alleen deze korte uitleg die je hierboven vindt. We gaan er in dit artikel wat dieper op in.  

De Van Dale over het woord ‘duurzaam’ 

Het woord ‘duurzaamheid’ is afgeleid van ‘duurzaam’. Duurzaam betekent volgens de Van Dale ‘het milieu weinig belastend’, ‘weinige aan slijtage of bederf onderhevig’ of ‘lang durend’. 

De drie P’s bij duurzaamheid

Door verschillende deskundigen die zich met duurzaamheid bezighouden, wordt de term duurzaamheid opgedeeld in drie categorieën:

  • People
  • Planet
  • Profit

Deze drie categorieën moeten met elkaar in evenwicht zijn. Als dat niet het geval is, dan zullen daar andere onderdelen onder lijden. We gaan hier nog wat dieper op in. 

People

Een duurzaam bedrijf kan duurzame producten maken die geen schade aanrichten aan het milieu en toch winstgevend zijn, maar als er onvoldoende rekening wordt gehouden met het welzijn van de medewerkers, dan zijn de drie p’s alsnog niet in evenwicht. 

Planet

Bij het woord duurzaamheid wordt er meestal als eerste gedacht aan de aarde. In een duurzame wereld worden onze levensbehoeften namelijk vervuld zonder schade aan te richten aan het milieu. Hulpstoffen worden niet uitgeput en er is geen vervuiling. Ook de ecosystemen functioneren goed. De aarde raakt niet uitgeput en de volgende generaties lijden niet door de keuzes die we nu maken. 

Profit

Bedrijven zijn gericht op het maken van winst, maar in een duurzame economie worden er door die bedrijven ook producten ontwikkeld of activiteiten uitgevoerd die zowel sociaal als ecologisch duurzaam zijn. Je zou kunnen zeggen dat een product dat is geproduceerd zonder schade aan te richten aan het milieu duurzaam is, maar dat is het niet als het heel veel geld kost om het product te maken en je de kosten er niet uit kunt halen. Er is dan geen evenwicht tussen de drie P’s, waardoor het product waarschijnlijk niet lang op de markt blijft. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen SDG 

Duurzaamheid is dus belangrijk voor nu en onze toekomst. Daarom zijn in 2015 door de meeste landen in de wereld de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld. Het gaat hierbij om 17 doelen die ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is. Onder deze ontwikkelingsdoelen vallen onder andere ‘geen armoede’, ‘goede gezondheid en welzijn’ en ‘eerlijk werk en economische groei’. 

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je allerlei dingen doen voor een duurzame wereld. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan de Sustainable Development Goals of kijk eens op deze pagina van Milieu Centraal voor allerlei praktische tips die gaan over het nemen van duurzame stappen en wat het oplevert voor jezelf en het klimaat.  


Meer vergelijkbare berichten